Morsø Rideklubs stævneudvalg

Udvalget fastlægger tidspunkter og sørger for at afholde stævner i klubben. Udvalget står desuden for at finde og aktivere hjælpere til stævnerne. Udvalget ansøger distriktet om stævne terminer og medlemmer fra udvalget deltager i distriktsmøder.

Formand: Pernille Mikkelsen

Medlemmer: Jannie Svane Bech, Maria Krogh og Mette Damiri

Formanden for udvalget deltager i to bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen inviterer i god tid.