Morsø rideklubs cafeterieudvalg

Cafeterieudvalgets opgaver er at drive cafeteriet til stævner og andre arrangementer

Formand: Kirsten Støvring 

Medlemmer: Majbritt Villadsen, Lisbeth Svenningsen og Anne-Sofie Mølgaard Svingel

Formanden for udvalget deltager i to bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen inviterer i god tid.