Morsø Rideklubs juniorudvalg

Dette udvalg er primus motor ved forskellige arrangementer i klubben, Rytter lejre, Strigle aftener, banko, fastelavn, diverse hesterelaterede foredrag og ryttermærker m.m.

Formand: Lisbeth Holmboe Svinningsen

Medlemmer: Charlotte Lynge, Clea Jul Mikkelsen, Lena Johansen, Maiken Connell og Anja Hansen 

Formanden for udvalget deltager i to bestyrelses møder årligt. Bestyrelsen inviterer i god tid.