Ny opdatering af corona regler 27-marts. Alle tiltag er forlænget til efter påske.

Corona regler forlænget

Corona virus - opdateret 27/3 kl. 11.00
Kære medlemmer
Som følge af de nyeste udmeldinger fra regeringen har vi besluttet at suspendere al undervisning pr. dags dato og foreløbig til og med 14. April. Det gælder både undervisning på privat- og elevheste samt både hold- og eneunder-visning. Vi har alle et ansvar i denne situation, og vi påtager os naturligvis også vores.
Ridehallerne er lukkede og der må ikke ske opbinding af heste på staldgangen og vandspiltovene er kun til afskydl-ning af hesten, ikke til opsadling, dette skal ske i boksen.
Udefra kommende fagpersonale må kun komme ved akutte tilfælde eller ved fare for hestens helbred.
Vores personale vil tage sig godt af vores elevheste og -ponyer.
Private opstaldere vil stadig have adgang til at passe deres heste og holde dem i ridemæssig form under forudsæt-ning af, at der max. er 5 personer til stede på samme tid i hvert staldafsnit, på hver udendørsridebane og det er inklusive eventuel hjælper. Vi henstiller derfor også til, at man ikke opholder sig unødigt længe på rideklubben, og at der ikke er flere om at passe hesten end nødvendigt så alle kan komme til.
Foldordninger fortsætter uændret.
Det vil ikke være tilladt at opholde sig i rytterstuen.
Vi forventer at alle følger de fra myndighederne fremsatte retningslinjer for hygiejne og omgang med andre men-nesker. Hold afstand!
Vi forventer at alle holder sig orienteret med DRF udmeldinger og følger disse.
Dette er en ekstraordinær situation, som vi håber I som medlemmer bakker op om. Vi ved ikke, hvor længe det her kommer til at vare, men ingen kan vist være i tvivl om, at vores økonomi ikke tillader manglende indtægter i læng-den og hvis der også skal være en rideklub efter den her krise, tilbagebetaler vi ikke betalt undervisningsgebyr for marts måned – Fra nu af bliver det en overlevelseskamp for mange og også for Morsø- Rideklub.
Klubbens ledelse kan kun i helt ekstraordinært særlige tilfælde, og med begrundelse i hestevelfærd, vælge at dispensere fra ovennævnte.
Vi håber at medlemmerne vil efterleve reglerne i god ro og orden . Der er opsat spritdispensere ved toiletterne og lang stald. Brug dem!
Venlig hilsen
Bestyrelsen Morsø rideklub.

Læs mere

Pokalvindere 2019

Under den veloverståede generalforsamling blev klubpokalerne udelt for året 2019.Vi ønsker alle tillykke med deres pokal. Vinderene blev følgende:

 

Mest vindende elevrytter:                     Camille Skipper
Mest vindende dressurrytter - pony:    Josefine Bønding
Mest vindende dressurrytter - hest:      Christina Kærgård Christensen
Mest vindende springrytter - pony:      Melanie Buchhave Mortensen
Mest vindende springrytter - hest:       Anja Sørensen
Årets fighter:                                        Mathilde Bertelsen

Læs mere

Velkommen til Morsø Rideklub

Vi ønsker alle velkommen til Morsø rideklub. Vi håber at du vil føle dig godt tilpas i klubben. For at sikkerheden ved ridning og omgang med heste er i top, har vi lavet nogle regelsæt om hvordan man skal agere når man er på stedet. De forskellige regelsæt kan læses på hjemmesiden og som opslag i rytterstuen. Vi har lavet en velkomst brochure som ligger i rytterstuen og vores undervisre vil altid kunne svare på  de spørgsmål du måtte have.

Læs mere

Stævnemedlemskab

Til alle der har et aktivt medlemskab, husk at tilmelde jer gennem vores hjemmeside og spar opkrævningsgebyret.

Husk at du skal have et betalt medlemskab fra den klub du starter stævner for.

Et aktivt medlemskab koster 185 kr.pr. halv år. og gælder fra 01-04 til 30-9 og fra 01-10 til 30-03.

Da vi har fået nyt økonomisystem blev der ikke sendt girokort ud i April og vi mangler betaling fra nogle medlemmer, de kan så tilmelde sig på vores hjemmeside og spare opkrævningsgebyret.

Læs mere

Morsø Rideklub PÅ FACEBOOK

Sponsor