Morsø Rideklubs sponsorudvalg

Dette udvalg søger sponsorater til rideklubben i form af skiltesponsorater, klassesponsorater til stævner, ærespræmier m.m. Udvalget er også aktør ved fundraising og andre former for støtte til rideklubben

Kontakt: mrrsponsor@gmail.com

Formand: Tina Stampe

Medlemmer: Jannie Svane Bech, Tina Purup og Sascha Stampe

Formanden for udvalget deltager i to bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen inviterer i god tid.