Morsø Rideklubs juniorudvalg

Dette udvalg er primus motor ved forskellige arrangementer i klubben, Rytter lejre, Strigle aftener, banko, fastelavn, diverse hesterelaterede foredrag og ryttermærker m.m.

Formand: Lisbeth Holmboe Svinningsen

Medlemmer: Charlotte Lynge, Anne Mette Mikkelsen, Tina Purup, Joan Balle og Lena Dahlgaard

Formanden for udvalget deltager i to bestyrelses møder årligt. Bestyrelsen inviterer i god tid.